uit de oude doos

Uit de Oude Doos


Beste Lenterikkers,


Zoals jullie weten is onze rijvereniging opgericht in 1964, het begint dus stilaan tijd te worden dat haar memoires worden geschreven, ik ga een poging ondernemen haar hierbij te helpen door een aantal oude, merkwaardige en opmerkelijke documenten te scannen en op onze webstek te zetten.


Roger De Groen - Ere VoorzitterDit is een kopie van de brief die naar het schepencollege van Vilvoorde werd gestuurd om de oprichting van onze rijvereniging te melden.Toelating van de stad Vilvoorde
Naar aanleiding van ons eerste ruitertornooi op 12 september 1964 verscheen er in "De Boer" een interview met de Heer Nauwelaers over de oprichting van onze vereniging, merkwaardig is weer dat er in dit artikel sprake is over het bestaan van een ruitervereniging in Grimbergen.
Onderstaand artikel verscheen in De Demokraat een plaatselijk blad waar duidelijk naar voor komt dat onze vereniging door een bepaalde politieke partij niet graag gezien was en het heeft ook niet lang geduurd of we waren ons oefenterrein in het Domein 3 fonteinen kwijt.
Folder verspreid naar aanleiding van ons eerste tornooi.Onderstaande uitnodiging werd verstuurd zoals jullie kunnen lezen naar de Grimbergse vrouwengilde, ons eerste tornooi was het Provinciaal en ging door op 27 september 1964 al enkele maande na de oprichting van onze vereniging.Weer een merkwaardige brief: onze toenmalige secretaris Luc De Coninck schrijft een brief aan de Leger Commandant van Maurice Verhaeren om voor Maurice de toelating te krijgen een cursus te volgen in de ruiterschool. In die tijd moest iedere jongen zijn legerdienst vervullen. Maurice Verhaegen is één van de zaakvoerders van de Firma Verhaegen( wegenwerken).Hieronder een factuur van drank, op zich stelt dit niet veel voor maar de dochter van de familie De Smedt was de echtgenote van onze toenmalige ondervoorzitter en gynaecoloog Dr. Maurice Materne de vader van Dirk, Ingrid en Bea Materne. Ingrid en Dirk zijn de eigenaars van de firma Ardelis (pralines), ons volgend oefenterrein was bij de familie Materne, hun paard heette Mabadi het samentrekken van de voornamen van de familie (Maurice-Agnes-Bea-Dirk-Ingrid).Folder die verspreidt werd naar aanleiding van ons Ruitertornooi van 02 mei 1965 dit was echter geen echt ruitertornooi maar een Vlaamse Kermis waar onze vereniging haar meewerkte.Uitnodiging voor de eerste Sint Hubertusmis. Het pachthof van het Molenveld is al lang afgebroken. Het pachthof van het Molenveld heette oorspronkelijk Tommenhof en dit volgens het "Caertboeck" van 1696.


Uitnodiging voor ons eerste ruiterbal, dit greep plaats in de welgekende zaal "Wauxhall". Toen konden we ons nog een "life" orkest permiteren.
Eerste officiële ledenlijst, enkele van deze mensen zijn reeds overleden, niemand is nog lid maar verschillende zijn nog aanwezig op ons Krokusmaal.Dat Sabam ons toen al achtervolgde blijkt uit ondergaand factuur van 830BEF wat toen een, belangrijke som was.
Hieronder een uitnoding voor een "drag", in die tijd werd voor een wandeling het franse woord "drag" gebruikt.


Onderstaand factuur gaat over de aankoop van een vlaggestok voor onze vlag. Deze stok was oorspronkelijk in bamboeDit is de uitnodiging naar de ruiter ter gelegenheid van de inwijding van onze vlag. Deze activiteit ging door in de tuin van Dr. Materne waar op dat moment ons oefenterrein was en waar nu de pralinefabriek staat van Ardelis.


Uitnodiging gestuurd naar Z.E.H. Kanunik De Mey toemalig directeur van de ruiterschool en stichter van de Landelijke Rijverenigingen (Boezinge 1938).