Thuis

Wegens aanpassingen aan de webstek zijn de verbindingen naar de verschillende pagina's voorlopig onderbroken

Lenterik - wie zijn wij  ?


Lenterik werd gesticht in 1964 door enkele leden van de Landelijke Gilden uit Grimbergen, Houtem en Peutie. 20 jaar later werd de ponyclub opgericht. Met haar 50 rijdende leden, waaronder 16 ruiters en amazones en 24 ponyruiters, mag Lenterik zich één van de grootste rijverenigingen noemen van de provincie Vlaams-Brabant. Vooral op het vlak van dressuur - de basis van de ruitersport - is Lenterik altijd bijzonder succesvol geweest en dit zowel op het vlak van de indivduele dressuur als op het vlak van de groepsdressuur.


Intussen heeft een groep jonge ruiters zich toegelegd op het hindernis springen en het veldrijden en beginnen hun successen zich op te stapelen.


Dit succes heeft de vereniging vooral te danken aan de goede onderlinge samenwerking van de leden, en van de begeleide oefeningen die wekelijks plaatsvinden op het hippisch centrum op het oude vliegveld van Grimbergen (Diegemput)..


Lenterik is aangesloten bij de Landelijke Rijverenigingen (LRV), een overkoepelende organisatie waarbinnen tal van wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd worden.


Wat betekent "Lenterik of Sint Lendrick" ?


Er leven nog heel wat legenden en vertellingen voort bij ons volk over Sint Lendrik, in 't Iatijn Landricus, in 't frans Landri of Landry. Alhoewel deze volksheilige niet gekend is in gans Brabant toch zal het niet onwelkom zijn enkele ophelderingen over zijn leven en eredienst aan te stippen.


De H. Lendrik was zoon van Madelgarius, later genoemd Vincentius van Zoningen. Deze was een machtig vorst en had uitgestrekte gronden in bezit: hij zegde vaarwel aan de rijkdom, stichtte twee kloosters, één te Hautmont (Maubeuge) en één in de bossen van Soignies of Zoningen: in dit laatste stierf hij. Zijne vier kinderen staan in 't Boek der Heiligen opgeschreven, gelijk zijne vrouw Waldetradis (Sinte Waudru ).


Landricus of Lendrik was de oudste zoon : zijn vader droomde voor hem een schone toekomst aan hof en bij groten, doch de liefde tot God en de zielen spoorde Lendrik aan de priesterlijke waardigheid te ontvangen; in hem schitterden weldra de priester deugd en in vollen glans, zodat hij tot Bisschop werd verheven. Na enkele jaren ieverig gewerkt te hebben aan 't zielenheil, verliet hij 't werkend leven om zich op te sluiten in de eenzaamheid der Zoningerabdij, waar hij stierf, en begraven werd op 't laatste de 7de eeuw of in 't begin 8ste eeuw. (tekst verschenen in "Eigen Schud" in april 1913 en geschreven door Pastoor Delestré van Grimbergen)


Wat is LRV ?


LRV (Landelijke Rijverenigingen)is een federatie van meer dan 400 rijverenigingen en ponyclubs over het ganse Vlaamse land verspreid. Hierbij kan iedere ruiter (vanaf de leeftijd van 7 jaar) die over een eigen paard of pony beschikt, aansluiten om paard of pony te rijden in verenigingsverband. Met meer dan 11.000 leden is LRV ongetwijfeld de belangrijkste ruitersportfederatie in Vlaanderen.


Wat gebeurt er in LRV ?


Binnen LRV komen zowat alle disciplines van de paardensport aan bod. Springwedstrijden en dressuur vormen de hoofdbrok. Toch nemen veelzijdigheid, mennen, aangespannen rijden en voltige ook een belangrijke plaats binnen de werking in. Hoeksteen van de verenigingswerking is echter de groepsdressuur, een carrouselmatig nummer. Plaatselijke trainingen en regelmatige vormingscycli bereiden de ruiters en amazones voor op wedstrijden die het ganse jaar georganiseerd worden. Deze groepstrainingen die in functie van de locale mogelijkheden georganiseerd worden, liggen aan de basis van de open en sociale geest die LRV kenmerkt. Eén van de troeven van LRV is dat de deelname aan wedstrijden gratis is.


Hoe word je lid LRV ?


Aansluiten doe je via een plaatselijke vereniging die ook alle administratieve formaliteiten voor jou in orde brengt. Vanaf het jaar dat je 7 wordt tot het jaar waarin je 15 wordt, kan je terecht bij een ponyclub. Vanaf 12 jaar kan je aansluiten bij een rijvereniging, alhoewel wij aanbevelen om jongeren tot hun 15 bij de ponyclubs te laten rijden.


De lidgelden voor het jaar 2014:


Rijdende leden ruiters: 54 Euro


Rijdende leden pony's: 44 Euro


Niet rijdende leden of wandelruiters: 16 Euro


Lidgeld Lenterik ruiters: 25 Euro


Lidgeld Lenterik ponyruiters: 12,5 Euro


Persoonlijke verzekering: 6 Euro


Registratie nieuw paard/pony: 8 Euro


Wedstrijkaarten: 10 Euro


Abonnement Equi Time voor LRV-leden: 24 Euro


Vrij abonnement Equi Time: 55 Euro


Abonnement VVR-magazine: 10 Euro


Bijdrage steunend lid: 10 Euro
Een medisch attest:


Conform de verplichting opgelegd in het decreet van 2 maart 1977 moeten alle rijdende leden bij aansluiting een medisch onderzoek (pre-sportief onderzoek genoemd) ondergaan. Dit attest wordt mee ondertekend door het lid (of diens ouders) en opgestuurd naar het secretariaat LRV.


Het Belgisch Warmbloedpaard:


De abonnementsprijs - welke niet in het lidgeld begrepen is - is voor L.R.V.-leden 17 Euro. Het abonnement is verplicht voor het eerste lid van het gezin, voor zover er geen lidmaatschap B.W.P.(Belgisch Warmbloedpaard)in het gezin is. Hiervoor ontvang je 11 maal per jaar het meest gelezen paardensporttijdschrift in Belgie.


Hoe word je lid van de Landelijke Rij- en Ponyvereniging Lenterik ?


Iedereen die over een paard of pony kan beschikken, is welkom bij Lenterik, zelfs als je nog niet echt kan paardrijden. Deze vorming wordt door onze lesgevers (ook wel kommandanten genoemd) aangeboden. Als lid van onze vereniging kan je dan samen met de andere leden deelnemen aan alle activiteiten. Kinderen van 7 tot 15 jaar kunnen reeds aansluiten bij de ponyclub. Vanaf 15 jaar kan men aansluiten bij de rijvereniging.


Het spreekt vanzelf dat wij van ieder nieuw lid verwachten dat hij/zij de sereniteit en de groepgeest binnen de vereniging mee helpt te bewaren en zich akte neemt van het huishoudelijk reglement.


Heb je nog twijfels of vragen ? Kom dan een kijkje nemen tijdens één van onze oefeningen, hetzij op donderdagavond (vanaf de maand april) of op zondagmorgen telkens op het oefenterrein van ons Hippisch Centrum Lenterik op het oude vliegveld van Grimbergen (Diegemput).


Alle ledenaanvragen dienen gericht te worden aan de Voorzitter van LRV Lenterik:
Lara Van Der Zwalmen - Costermansstede 1 - 1850 GRIMBERGEN


GSM: 0470 5513 37


E-mail: lara.vdz@hotmail.com